TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

7.2.2023

Luovun esseistä ja erillisenä arvioitavista "osaamisen näytöistä"

Tekoäly haastaa opinnäytetyön lisäksi myös yksittäisten opintojaksojen erilaisten oppimistehtävien ja esseiden tekemistä. Esseet ja kirjalliset tehtävät, erillisenä arvioitavat "osaamisen näytöt" haastavat minut. Ovat mielettömiä aikasyöppöjä, näillä resursseilla. 

Olin jo itse suunnitellut, että laajennan keväällä 2023  jo käytössä olevaa yrittäjyys hyvinvointipalveluissa "tiimin kanssa yhdessä rakennettujen tehtävä" (mm. liiketoimintasuunnitelma) käytäntöä muille toteutuksille.  Tekoäly tuli vaan mukaan helpottamaan ratkaisuani.
Kun oppimistehtäviä rakennetaan yhdessä, käytännössä case-esimerkit, niin:
  1. Oppiminen paranee
  2. Opiskelijat ovat pakotettuja vielä parempaan etukäteisvalmistautumiseen - oppimiseen - ennen tapaamisia
  3. Suoritukset eivät jää roikkumaan
  4. Opettajan arviointityömäärä vähenee, aikaa voi suunnata oman osaamisen kehittämiseen.
Se, miten edellä mainitun voi toteuttaa, vaatii opettajan kokonaisvaltaista läsnäoloa ryhmän opiskelu- ja oppimisprosessissa. Opiskelusisältöjen näkökulmasta sirpalemaisessa ja hyvin ositetussa opettajan työn toteutuksessa tämä on hyvin hankalaa, ehkä mahdotontakin. Eli yhteisopettajuus mahdollistaa myös "yhteisrakentelu-mallin" kehittämisen. 
Eri jaksoilla tiimin kanssa yhdessä ratkaistavia case-esimerkkejä varmaan voi tehdä eri tavoin. Jos näitä voi kehitellä 5 op puitteissa, laajemmissa kokonaisuuksissa asia ei ole varmaan sen vaikeampaa.
Pedagogisesti monin tavoin mielenkiintoinen vuosi tulossa.