TRANSLATE MY BLOG: You can translate my blog into your own language under the tab titles

Language

Hae tästä blogista

4.1.2023

Mitä oli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen SOTE-keskuksen kehittäminen vuonna 2022

#varhansotekeskus, osa 2.

1. TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUKSEN KEHITTÄMISTYÖ VARSINAIS-SUOMESSA 2022

Varsinais-Suomen hyvinvointisalueella tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta on kehitetty ennen hyvinvointialueen toiminnan aloittamista 1.1.2023 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluita tukevana toimintana.

2. VARSINAIS-SUOMALAISET SOTE-KESKUKSEN KEHITTÄMISTEEMAT 2022
Tulevaisuuden sote-keskus toiminnan kehittäminen keskittyi vuonna 2022 Varsinais-Suomessa seitsemään teemakokonaisuuteen:
1. Hoidon saatavuuden parantamiseen
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
3. Lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen
4. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen
5. Sosiaalihuollon kehittämisohjelmaan
6. Ikäihmisten palveluiden kehittämiseen
7. Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden iäkkäille-hankkeeseen

3. VASTA VUONNA 2023 ALKAA OIKEAN VARSINAIS-SUOMALAISEN SOTE-KESKUKSEN KEHITTÄMISTYÖ
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelusivustolla sote-keskuksen kehittämistyö on nähty vielä vuonna 2022 enemmänkin "pienien sysäyksien antamisena" kunnalliseen kehittämistyöhön. Seitsemän teeman kokonaisuus näyttäytyy internet-sivuilla jo olemassa olevina kunnan ja Varha-valmistelun hankkeina- ja kehittämisenä, varsinainen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tahtotila ja visio tulevaisuuden Sote-keskuksesta vielä puuttuu.

4. LINKIT


Tulossa: #varhansotekeskus, osa 3. Mitä tarkoittaa SOTE-keskus Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023?

----
Olen Juha Knuuttila. Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja koulutan sosiaaliohjaajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja pääasiassa varsinaissuomalaiselle työelämäkentälle. Lisää Puhetta sosiaalihuollosta sekä keskustelua opiskelusta, oppimisesta ja opetustyöstä löydät Twitter-tililtäni ja Puhetta sosiaalihuollosta -sivulta Facebookissa.