Choose Your Language

HAE BLOGISTA

1.2.2023

Sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden kehittäminen

Olen ammatinharjoittajana mukana  yhteistyöverkostoissa tukemassa sosiaalihuollon  osaamisen ja sosiaalipalveluiden kehittämistä. Minulla on kolmenkymmenen vuoden kokemus ammatillisen korkea-asteen opettajana. Olen työskennellyt myös koulutuspäällikön ja osaston johtajan roolissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös hanketoiminta on tullut tutuksi. Erityisosaamisalueeni on verkko- ja projektioppimisympäristöjen kehitystyö ja niiden käyttöönoton fasilitointi. 

1. Yritysvalmennuksen kehittäminen

Kehitän verkostoyhteistyönä sosiaali- ja kasvatusalan yrittäjyysvalmennusta omaa liiketoimintasuunnittelevalle tekevälle ja jo yritystoiminnan aloittaneelle  yrittäjälle. 

Intra: Sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden yrittäjyyden kehittäminen

2. Oppimisympäristöjen ja oppimateriaalituotannon kehittäminen

Sosiaalihuollon osaamisen kehittämisessä tarvitaan verkostoja, lisää moderneja oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Olen tukemassa yksityisenä palvelujen tuottajana sosiaalihuollon verkostoitumista sekä modernia oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin tuotantoa.

Intra: Virtuaalitodellisuus sosiaalisena oppimisympäristönä

3. Viestinnän kehittäminen

Sosiaalihuolto on toimialueena kovin näkymätön ja väärin ymmärretty sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Toimialasta pitää viestiä rohkeammin ja selkeämmin. Olen tukemassa politiikassa ja yksityisenä palvelujen tuottajana sosiaalihuollon näkyvyyttä.

 4. Linkit