TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

10.9.2022

Uusi startti teemaan digitaalinen sosiaalihuollossa

Minun oli tarkoitus jo syksyllä 2021 tarttua blogissani teemaan digitaalinen sosiaalihuollossa. Teemaan liittyvä ensimmäinen varsinainen blogitekstini on kesäkuulta 2021. Siinä toin esiin tarpeen jäsentää digitalisaatiota koko sosiaalihuollon toimintakentän näkökulmasta. 

Tartun nyt syksyllä 2022 sosiaalihuollon digitalisaation teemaan uudelleen. Aionkin ensin jäsentää digitaalista sosiaalihuollossa suhteessa sosiaalihuollon yhteiseen viitekehykseen. Tämän jälkeen haen näistä lähtökohdista tietoa internetin välityksellä, mitä tämä digitalisaatio ja digitaalinen on käytännössä sosiaalihuollossa, millaisia haasteita asiakastyön digitalisoitumiseen liittyy ja mitä ollaan kehittämässä?

Syksyn ensimmäisessä kirjoituksessani syys-lokakuussa tuon näkyväksi oman sosiaalihuollon digitalisaation viitekehykseni. Toisessa kirjoituksessani loka-marraskuussa tarkastelen, miten tämä suhteutuu internetistä löytämiini tai tunnistamiini muihin kokonaisvaltaisiin sosiaalihuolto digitalisaation viitekehyksiin. Marras-joulukuusta alkaen siirryn kohti käytäntöä. Miten sosiaalihuollon digitalisaatio näkyy jäsentämilläni sosiaalihuollon eri osa-alueilla. Jostain lähdetään silloin liikkeelle.

Palaillaan asiaan viitekehykseni näkökulmasta syys-lokakuussa.