Hae tästä blogista

1.12.2021

Minä


Olen Juha Knuuttila. Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi tulosalueella sosiaali- ja kasvatusalan yksikössä.

Koulutan sosionomi (AMK) opiskelijoita. Opetus ja osaamisalueeni on sosiaaliturva, sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, palveluiden suunnittelu ja palveluohjaus, hyvinvointipalveluiden järjestäminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa.

Työni on yksilöllistä, tiimeissä tapahtuvaan ja opiskelijaryhmäkohtaista ohjausta ja valmentamista. 

Opetustyöstäni

  1. Tästä pääset opiskelijalle sivulleni
  2. Knuuttila, Juha 2021. Yhteisopettajuus käänteisessä oppimisympäristössä. Esitys Turku AMK Terveys ja hyvinvointi tulosalueen kehittämispäivänä 23.9.2021.
  3. Knuuttila, Juha ja Rajala, Kaarina 2020.  Luentoja ette saa, mutta autamme teitä ymmärtämään asioita. Käänteisestä oppimisesta vuosina 2015-2017.  Artikkeli Turku AMK Talk-verkkolehdessä.
  4. Knuuttila, Juha 2019. Voiko sosionomi oppia mitään verkkotutkinnossa? Turku AMK Talk Podcast. 17.09.2019.
  5. Knuuttila, Juha 2018. Sosionomi (AMK) verkkotutkinto. Esitys koneteknologian ja muotoilun koulutusohjelmien kehittämispäivillä. Turun Ruissalon Marjaniemessä 23.5.2018.
Lehtorin työssä olen mukana myös sosiaalihuollon työelämäyhteistyössä ja Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnassa