Hae tästä blogista

YHTEYSTIEDOT:
Lehtorin: p. 044 9074541 tai email. juha.knuuttila (at) turkuamk.fi, Yksityisesti: p. 040 7475414 tai email. juhaknuuttila.fi (at) gmail.com

24.10.2021

Juhan opintojaksojen oppimateriaalilinkit

Tervetuloa Juhan oppimateriaalit linkkisivulle
  


Teemakohtaiset linkkisivuni ovat jatkuvasti päivittyviä/laajenevia. Päivitysajankohta käy aina ilmi sivun alusta löytyvästä päivämäärästä.

Sisällysluettelo

  1. S2021 OJ 7081239 Asiakaspalveluiden suunnittelu ja palveluohjaus 5 op
  2. S2021 OJ 7081244 Hyvinvointipalveluiden järjestäminen 5 op
  3. S2021 OJ 7081245 Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5 op

S2021 OJ 7081239 Asiakaspalveluiden suunnittelu ja palveluohjaus 5 op

1. Jaksotehtävä: Kirjaamistehtävän

Tehtävän oppimateriaalit

Muut hyödylliset tehtävään liittyvät linkit

2. Viikkotehtävä 1. Asiakastyön suunnittelu ja toimintakyvyn arviointi

3. Viikkotehtävä 2. Vammaistyön ja kuntoutuksen palvelujärjestelmä

4. Viikkotehtävä 3. Palveluohjauksen perusteet ja tietoturva


S2021 OJ 7081244 Hyvinvointipalveluiden järjestäminen 5 op

1. Jaksotehtävä: Kuntatehtävä

2. Viikkotehtävä 1. Kunnan ja maakunnan toiminta sekä palvelujen järjestämisvastuu ja tuottamistavat 

3. Viikkotehtävä 2. Kunnan taloudellinen ja toiminnallinen suunnittelu

4. Viikkotehtävä 3. Laatutyö


S2021 OJ 7081245 Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5 op

1.  Keskustelutehtävä: Minä yrittäjänä ja yrittäjän asenne

2. Viikkotehtävä 1. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen yrittäjyys

3.  Viikkotehtävä 2. Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

4.  Viikkotehtävä 3. Yrittäjän perustiedot ja taidot