Hae tästä blogista


Juha Knuuttila

10.8.2020

OPPIMATERIAALIPANKKI

Seuraavasta löydät oppimateriaalilinkkejä sosionomi (AMK) opetussuunnitelman tietosisältöihin. Opintojaksojeni lukukausikohtaiset suoritusvaatimuksena olevat oppimateriaalit on merkitty opintojakson lukukaudella ja koodilla vihreällä korostettuna.

7081239 Asiakaslähtöinen suunnittelu ja palveluohjaus

01 Asiakastyön suunnittelu ja toimintakyvyn arviointi
0101 Sosiaalihuollon tiedonhallinta, kirjaaminen, käsitteet ja määritelmät
03 Palveluohjauksen perusteet, prosessit ja mallit

7081244 Hyvinvointipalveluiden tuottaminen

01 Kunnan ja maakunnan toiminta sekä palvelujen järjestämisvastuu ja tuottamistavat
02 Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen suunnittelu
03 Laatutyö

7081245 Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa

01 Yrittäjämäinen asenne ja yrittäjänä toimiminen. Yrittäjyys sosiaalialalla. 
02 Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma. Innovaatiot ja tuotekehitystoiminta
03 Yrittäjän perustiedot ja -taidot
0301 Yrityksen perustamisen vaiheet
  • Patentti- ja rekisterihallitus
  • Yrityksen verotus

708124. Johtaminen ja organisaatiot

Ohjaaminen ja valmentaminen

Digitaalinen sosiaalihuolto

Digitaalinen opetus ja oppiminen