Hae tästä blogista

18.10.2020

Digitaalinen sosiaalihuolto

Digitaalinen sosiaalihuolto on digitalisaation hyödyntämistä sosiaalihuollon järjestämisessä, sosiaalihuollon palvelulutehtävien toteuttamisessa ja sosiaalipalveluiden tarjoamisessa.

Digitaalisen sosiaalihuollon toimintakentän hahmotan seuraavanlaisesti.

Sosiaalihuollon tehtävät

Sosiaalipalveluiden järjestäminen

Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö edistävät ja ylläpitävät yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta; (22.4.2016/292)

Muut sosiaalihuollon tehtävät

 1. Neuvonta ja ohjaus
 2. Rakenteellinen sosiaalityö
 3. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
 4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
 5. Palveluiden kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi

Sosiaalihuollon palveluprosessi

 1. Asian vireilletulokäsittely
 2. Palvelutarpeen arviointi
 3. Asiakkuuden suunnittelu
 4. Palvelun järjestäminen
 5. Palvelun toteutus

Sosiaalihuollon palvelutehtävät

 1. Lapsiperheiden palvelut
 2. Perheoikeudelliset palvelut
 3. Lastensuojelu
 4. Työikäisten palvelut
 5. Vammaispalvelut
 6. Päihdehuolto
 7. Iäkkäiden palvelut
Sosiaalipalvelut

 1. Sosiaalityö (Digisosiaalityö)
 2. Sosiaaliohjaus
 3. Sosiaalinen kuntoutus
 4. Perhetyö
 5. Kotipalvelu
 6. Kotihoito
 7. Asumispalvelut
 8. Laitospalvelut
 9. Liikkumista tukevat palvelut
 10. Päihdetyö
 11. Mielenterveystyö
 12. Kasvatus- ja perheneuvonta
 13. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 14. Lastenvalvoja
 15. Omaisten tai läheistään hoitavan henkilön vapaa
 16. Sosiaalipäivystys
 17. Muuta: Lomaviettopalvelu, vertaisryhmätoiminta ja tukihenki-/perhetoimintaa

Ei kommentteja: