Hae tästä blogista

18.10.2020

Digisosiaalityö

Digisosiaalityön käsite nousi Suomessa julkisuuteen Pelastakaa Lapset ry:n kehittäjätyöntekijöiden Sonja Soinin ja Anna-Maija Ohlssonin koordinoiman hankkeen kautta vuonna 2019.

Sosiaalityö on yksi sosiaalihuollon palvelutehtävien toteuttamiseen liittyvä sosiaalipalvelu. 

Sosiaalityö on merkittävässä asemassa palvelukokonaisuudessa, koska sosiaalityöntekijän vastaa sosiaalihuollossa palveluprosessin johtamisesta. Sosiaalityöntekijän kautta tapahtuu asian vireilletulo, sosiaalityöntekijä tekee palvelun tarpeen arvioinnin, vastaa asiakassuunnitelmasta ja palvelun järjestämisestä.

Palvelun toteuttamisvaiheessa sosiaalityöntekijän rinnalle nousevat muut sosiaalihuollon ammattityöntekijät sekä sosiaalihuollon palvelut.

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman mukaisesti palvelun toteuttamisen ja asiakastulosten arvioinnista, hyödyntäen muiden ammattikuntien tietoa johtopäätösten tekemisessä.

Puhuttaessa sosiaalihuollon digitalisaatiosta on minustani perusteltua tarkastella digitalisaatiota myös erillisenä sosiaalihuollon palveluprosessin eri vaiheisiin, sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijän ammattiin liittyvänä kokonaisuutena.

Ei kommentteja: