Language

4.10.2020

Digitaalinen opetuksessa ja sosiaalihuollossa

1 Tuotekehitystä ja digimuotoilua

Palvelujen tuotekehitystyöstä käytetään tänään usein nimitystä muotoilu tai palvelumuotoilu. Digimuotoilussa kiinnostuksen kohteena on digitalisaation mahdollisuudet tuotekehitystyössä. Esim. miten digitaalinen auttaa asiakasta tai kansalaista arjessa? Itse lähestyn digimuotoilun teemaa koulutukseni ja opintojeni näkökulmasta, opettajana  ja sosiaalityöntekijänä. 

Olen aktiivisesti vuodesta 1997 alkaen miettinyt, ideoinut ja kokeillut, miten opettaja voisi paremmin hyödyntää tietotekniikkaa opetuksessa ja oppija oppimisessa. 

2004 otin ensiaskeleita sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknistyvällä tiellä, kun suoritin Kuopion yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov opintokokonaisuuden. Verkko-opetuksen kehittämisessä kuulun jo konkarien joukkoon. Digitaalisen sosiaalihuollon alue on vielä uusi ja jäsentymätönkin. Tällä alueella palveluiden tarpeiden ja uusien digitaalisten toimintamallien mahdollisuuksien ymmärryksessä otan itse alan tapaa vielä alkuaskelia.

2 Digitaalinen opetuksessa ja oppimisessa

Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Opetusurani alkoi vuonna 1990. Vuonna 1997 suoritin Turun yliopistossa täydennyskoulutusjakson nimellä "Tietoverkkojen vuorovaikutteiset oppimateriaalit". Siitä asti minua  on kiinnostanut digitalisaation hyödyntäminen paremman opetustyön, opiskelun, oppimisen ja oppimisympäristön muotoilussa. 

Olin omalla panoksellani voimakkaasti vaikuttamassa siihen, että Turun ammattikorkeakoulussa aloitti syksyllä 2017 opintonsa Suomen ensimmäinen sosionomi (AMK) verkkotutkinto-ryhmä. Olen toiminut syksyyn 2020 mennessä kaikissa vuosina 2017-2020 alkaneissa verkkotutkintoryhmissä toisena opettajatuutorina.

Haluan olla omalta osaltani kehittämässä sekä lehtorina että digimuotoilijana sosiaalialan korkea-asteen koulutusta ja muita koulutuspalveluita 2000-luvun digitaalisiksi oppimisympäristöiksi.

3 Digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Valmistuin 1989 valtiotieteen maisteriksi. Toimin sosiaalityöntekijän ja sosiaalisihteerin tehtävissä vuosina 1983-1990, maailmassa jos digisosiaalityö oli hyvin kaukana. 

Suoritin vuonna 2003 Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov koulutuskokonaisuuden.

Olen mukana opetustyöni kautta käynnistämässä syksyllä 2020 palveluneuvonnan ja -ohjauksen digitaalisen liiketoiminnan ideointi- ja suunnittelutyötä. 

Työni ja opintojeni ohella toimin tällä hetkellä vapaaehtoisena verkko-auttajana chat-palveluissa.