Translate My Homepage

Hae tästä blogista

4.10.2020

Mitä on digimuotoilu?


Palvelujen tuotekehitystyöstä käytetään tänään usein nimitystä muotoilu tai palvelumuotoilu. Digimuotoilussa kiinnostuksen kohteena on digitalisaation mahdollisuudet tuotekehitystyössä. Esim. miten digitaalinen auttaa asiakasta tai kansalaista arjessa? Itse lähestyn digimuotoilun teemaa koulutukseni ja opintojeni näkökulmasta, opettajana  ja sosiaalityöntekijänä. 

Olen aktiivisesti vuodesta 1997 alkaen miettinyt, ideoinut ja kokeillut, miten opettaja voisi paremmin hyödyntää tietotekniikkaa opetuksessa ja oppija oppimisessa. 2004 otin ensiaskeleita sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknistyvällä tiellä, kun suoritin Kuopion yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov opintokokonaisuuden. Verkko-opetuksen kehittämisessä kuulun jo konkarien joukkoon. Digitaalisen sosiaalihuollon alue on vielä uusi ja jäsentymätönkin. Tällä alueella palveluiden tarpeiden ja uusien digitaalisten toimintamallien mahdollisuuksien ymmärryksessä otan alan tapaa vielä alkuaskelia.


Toimin lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Opetusurani alkoi vuonna 1990. Vuonna 1997 suoritin Turun yliopistossa täydennyskoulutusjakson nimellä "Tietoverkkojen vuorovaikutteiset oppimateriaalit". Siitä asti minua  on kiinnostanut digitalisaation hyödyntäminen paremman opetustyön, opiskelun, oppimisen ja oppimisympäristön muotoilussa. 

Olin omalla panoksellani voimakkaasti vaikuttamassa siihen, että Turun ammattikorkeakoulussa aloitti syksyllä 2017 opintonsa Suomen ensimmäinen sosionomi (AMK) verkkotutkinto-ryhmä. Toimin tällä hetkellä kaikissa verkkotutkintoryhmissä toisena opettajatuutorina.

Haluan olla omalta osaltani kehittämässä sekä lehtorina että digimuotoilijana sosiaalialan korkea-asteen koulutusta ja muita koulutuspalveluita 2000-luvun digitaalisiksi oppimisympäristöiksi.

Valmistuin 1989 valtiotieteen maisteriksi. Toimin sosiaalityöntekijän ja sosiaalisihteerin tehtävissä vuosina 1983-1990, maailmassa jos digisosiaalityö oli hyvin kaukana. 

Suoritin vuonna 2003 Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 20 ov koulutuskokonaisuuden ja aloitin sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opinnot vuonna 2004. 

Olen mukana opetustyöni kautta käynnistämässä syksyllä 2020 palveluneuvonnan ja -ohjauksen digitaalisen liiketoiminnan ideointi- ja suunnittelutyötä. 

Työni ja opintojeni ohella toimin tällä hetkellä vapaaehtoisena verkko-auttajana chat-palveluissa.