Hae tästä blogista


Juha Knuuttila

16.3.2020

Ope2.0

Toimin lehtorina @TurkuAMK :ssa. Sydäntä lähellä #soteyrittäjyys sekä e-oppimisympäristöjen ja -palveluiden muotoilu  #esosionomi #digisosiaalityö.

Ope2.0 -sivulta löydät kaikki lehtorin työhöni liittyvät sosiaalisen media, opetuksen, oppimisen ohjauksen ja opiskelun sekä työelämäpalveluihin ja kehitystyöhön liittyvät digitaaliset materiaalit ja yhteydenpidon välineet.

Opettajuus 2020 on oman opetusalueen sisällön hallintaa. Opettajan työ 2020 on kuitenkin ensisijaisesti opettajan omaan osaamisalueeseen liittyvää oppimiseen valmentamista ja opiskelijan auttamista  sekä digitaalisen oppimisympäristön rakentamista ja kehittämistä.

Yhteystietoni

Lisää opettajuus 2020 teemasta

12.03.2020. Talk-verkkolehti. Artikkeli käänteisestä pedagogiikasta. "Luentoja ette saa, mutta autamme teitä ymmärtämään asioita".

17.09.2019.


21.8.2019. Webinaaritallenne, jossa keskustelemme kollegoiden kanssa Turun AMK:n verkkotutkinnoista

Nostoja blogistani:

Vanhaan kouluun ei palaa enää kukaan!
Kirjekurssista hybridioppimisympäristöksi - Etäopiskelun 40 vuotta yhdessä minuutissa
Ajatuksiani ja kokemuksiani Suomen ensimmäisestä Sosionomi (AMK) verkkotutkinnosta Turun ammattikorkeakoulussa aihetunnisteella #aitokohtaaminen

Blogini teemasivut

1. Opiskelijalle

Opetuksen, opiskelijan ohjauksen ja opiskelun E-työkaluni ja sosiaalinen media löytyvät opiskelijalle sivultani.

Sosiaalinen media: JuhanInfoJuhan Verkko-Hermannit, Instagram,

2. Työelämälle

Sun hyvä elämä -työelämäpalveluista löydät tietoa työelämälle sivultani.

Sosiaalinen media: JuhanCreoTwitter, LinkedIn,

3. Kehittäjälle

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvät sähköiset materiaalit ja E-työkalut löytyvät kehittäjälle sivultani.

Sosiaalinen media: Twitter

4. Tutkijalle

Kiinnostukseni kohteena on toimintakyvyn tukeminen digitaalisissa toimintaympäristöissä. Asiasta löydät lisää tutkijalle sivultani.

Sosiaalinen media: Twitter