Hae tästä blogista


Juha Knuuttila

9.11.2019

LVI-oppimisympäristön kehittäminen

Oppiminen ja opiskelu on muuttunut tällä vuosituhannella tiimi-, verkko- ja itsenäistä opiskelua hyödyntäväksi toiminnaksi. Näillä opiskelutavoilla ja -ympäristöillä on omat kannattajansa ja vastustajansa, usein ilman erityistä tietoa tai pitkällistä kokemusta toisen opiskelutavan mahdollisuuksista. Usein myös oppijan oma halu ja kokemus itselleen sopivasta opiskeluympäristöstä jätetään taka-alalle.

LVI-oppimisympäristön kehittäminen on kokonaisvaltainen visio kehittää oppimisympäristö, joka lähtee puhtaasti opiskelijan  itse valitsemasta opiskelutavasta. LVI-mallissa oppimista ja opiskelua tuetaan lähiopiskelussa tapahtuvalla tiimiopiskelulla ja  tiimivalmennuksella, verkko-oppimisympäristössä tapahtuvalla tiimiopiskelulla ja opettajaohjauksella tai itsenäiseen opiskeluun perustuvalla mallilla. Itsenäisessä opiskelumallissa oppimisprosessin etenemistä ja oppimisen arviointia tuetaan hyödyntämällä voimakkaasti oppimisanalytiikkaa ja tulevaisuudessa tekoälyn mahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä.