TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

6.10.2019

Käsitteet ja tietovarannot

Käsitteet

Seuraavassa on linkkejä erilaisiin käsitteiden määrittelyiden varantoihin. Käsitevarannot on laadittu tiettyjä käyttötarkoituksia varten ja osa käsitteistä saattaa olla toimintaympäristö sidonnaisia. Käsitteellä voidaan tarkoittaa eri asiaa mm. erilaisten palveluiden yhteydessä. Esim. toimintakyky tai hyvinvointi voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Esim. talous- ja pankkimaailmassa hyvinvointi on hyvin materiaalinen näkökulma ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvointia voi kuvata mm. tulonjako, varallisuus ja keskiansiot. Hyvinvoinnin käsitettä voidaan määritellä myös laaja-alaisesti, huomioiden erilaiset näkökulmat, tehden erilaisia hyvinvoinnin osatekijöihin liittyviä luokituksia.

Seuraavaan linkkiluetteloon olen aloittanut lokakuussa 2019 koota linkkejä erilaisiin käsitevarantoihin

Tietovarannot