TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

16.8.2017

Kehittäminen vaatii kaikkia aisteja ja raajoja

Tuotekehitystyö vaatii kaikkia aisteja ja raajoja, mm. jalkoja, käsiä, silmiä, korvia, suuta ja aivojen. 

Mutta myös unelmia.

Aloitetaanpa ihmisestä aivan alhaalta.

Jalat

Ilman jalkoja ja kykyä liikkua paikasta toiseen olisi vaikea tietää mitä asiakkaat haluavat. Vaikka meillä on internet, puhelin ja muuta vempaimet, usein tarvitaan lisätietoja ja kokemusta ihan paikan päältä asioiden tilasta. Millaiset tilat kumppanilla on? Millainen on työyhteisön ilmapiiri? Spontaanit ja nopeat haastattelut myös ihmisiin törmätessä antavat paljon tietoa kehittämistyöhön.

Kädet

Kun lähdemme liikenteeseen, joko virtuaalisesti tai ihan "lihallisessa maailmassa", ovet pitää kyetä ihan fyysisesti avaamaan ja tarttua asioihin kiinni. Usein tarvitaan useamman ihmisen kädet, vaikka messuosaston kokoamisessa tai huonekalujen sijoittelua mietittäessä.

Silmät

Jos menemme sinne missä tapahtuu, avaamme ovia muutokselle, silloin myös silmämme astuvat pelin. Meidän pitää katsoa asioita avoimin silmin, vaihtaen joskus näkökulmaa, kysyen asioita asiakkaan näkökulmasta ja tehdä yhteenvetoa erilaisten silmien kautta avautuneesta todellisuudesta.

Korvat

Isot korvat ovat oleelliset välineet kehittämistyössä. Kuuntelemmeko oikeasti esim. asiakastarpeita. Kävelemmekö asiakkaan luo, kättelemme ja katsomme silmiin. Kokeeko asiakas tulleensa kuulluksi, tunnistaako hän ympäristöstä että jokin asia on muuttunut, koska hän on sanonut jotain, antanut palautetta. Häntä on kuultu.

Suu 

Kehittämistyö vaatii yhteistyötä, viestintää ja asioiden sanoittamista. Usein myös tarinoissa on voimaa. Vuonna 2017 maailma on visuaalinen, monimediainen ja täynnä tubetusta. Suu supussa maailma juoksee kehittäjän ja kehityksen ohi.

Aivot

Kokemustemme kautta syntyy osaamisemme ja maailmankuvamme. Aivot yhdistävät historiamme, eri aistien ja raajojen keräämän informaation hienoksi kokonaisuudeksi. Meillä on myös ainutlaatuinen kyky reflektoida toimintaamme ja kehittää sitä.

"Human is never ending story, jolla ei ole mitään hätää"

Luottamus on kehityksen kannalta äärettömän tärkeää. Ilman luottamusta puuttuu rohkeus, jota tarvitaan kun ollaan astumaassa "liukkaalle jäälle". Jos toteutamme, kehitämme ja kehitymme kaikilla edellä kuvatuilla ulottuvuuksilla meillä ei ole tekoälyn tai robotisaation kanssa mitään hätää.

Meidän pitää vain määritellä myös henkilökohtaisella tasolla, miksi olen ihmisenä olemassa (missio), millaisiksi haluamme kehittyä (visio) ja käyttää aivoja ja tehdä valintoja (strategia ja toimenpiteet). Tässä tekoäly tai robotti ei saa sinua koskaan kiinni.

Olemme ajattelevia ja tekeviä, mutta olemme myös tuntevia olentoja. Täynnä unelmia, joita kohti on tärkeätä pyrkiä. 

Videot

Scooter. Neverendingstory

Samuli Edelman. Ei mitään hätää