Language

21.4.2017

R&D: LAPE Yrittäjät K17

  LAPE Yrittäjät K17
   • Pilottitoteutus ja kokeilutoimintaa
   • Yrittäjyyspolkuaan suunnittelevien sosionomi (AMK) opiskelijoiden tiimivalmennus-pilotti opintojaksolla 7081190 TKI- ja/tai palvelutoiminnan projektiharjoittelu kevät 2017
  Mitä tehtiin 18.1.-31.5.2017
   • Startti 18.1.2017
   • 4 opiskelijaa
   • Yritysidea: Työpari - varhaiskasvatus
   • Yritysidea: Työpari - lastensuojelu ja perhetyö
   • Työparikohtainen yritysidean kehittäminen ja tiedonhaku
   • Valmentajan ja työparien erillistapaamiset 
    • Yritysidean ja oman yrittäjyyden kehityskeskustelut
   • Valmentajan ja LAPE Yrittäjien yhteistapaamiset
    • Teema: Opiskelijoiden tarpeiden kartoitus ja kevään alustava toimintasuunnitelma
    • Teema: Keskustelua sosiaalipalveluyrittäjyydestä ja yritysideoihin liittyvistä toimintaympäristöstä, Turku ja Varsinais-Suomi ja lainsäädännön reunaehtoja
    • Perustettiin FB-ryhmä LAPE Yrittäjät, jaettiin tietoja ja sovittiin kevään toiminnasta
    • Teema: Markkinointi, myynti ja sosiaalinen media
    • Teema: Yrityksen rahoitus
  • 22.3.2017 Väliseminaari : Ryhmä kertoi opiskelustaan muille sosionomi (AMK) opiskelijoille
  • LAPE Yrittäjien verkostoitumisen tukeminen
  • 31.5.2017 Loppuseminaari 31.5 : Ryhmä kertoo LAPE Yrittäjät työskentelynsä lopputuloksen seminaariin osallistujille
  • Jatkoyhteistyöpäätökset 10.5
   • Juhaan voi olla yhteydessä missä tahansa omaan LAPE Yrittäjät -teemassaan, ideassaan tai haastessa, yhdessä tai erikseen
   • Jatketaan yhteistyötä vapaalla mallilla LAPE Yrittäjät Facebook-ryhmässä
   • Tapaaminen syksyllä 2017 opintojakson Kunta palveluiden tuottajana yhteydessä marras-joulukuussa