Language

1.9.2015

Sosiaalipalveluiden tietonhallinto ja tietojohtaminen, sähköiset palvelut asiakkaalle ja ammattilaiselle ja hyvinvointiteknologia (2004-)

  • 16.12.2012-13.12.2003. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät, 20 ov. Kuopion yliopisto.
  • 1.8.2004-. Kuopion yliopisto, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ko, TtM opiskelija 
  • 2004-.A4 opintokokonaisuusvastaava; A4-2 Sosiaalialan tietohallinnon opetus 
  • 2004-2010. Turku AMK, hyvinvointipalvelut tulosalueen viestintätiimi jäsen 
  • 2005-2010. Turku AMK sosiaalialan ko ulkoisen verkkoviestinnän kehittäminen ja ylläpitäminen - www-sivut ja intranet 
  • 2006-2010. Turku AMK sosiaalialan ko:n kuvaviestinnän kehittäjänä - sosiaalialan viestintäkuvat 
  • 2007. STM SOTKA -hanke 1.9-31.12.2007 
  • 2008-2011.  ProConsona sosiaalityö - asiakastietojärjestelmän käyttöön sosiaalihuollon tietohallinnon opetuksessa 
  • 2014-. Länsi-Suomen hyvinvointiverkko
  • 2015. Työelämäprojektien ohjaus teema-alueella