Language

4.10.2022

Julkaistua T&K toiminnastani

Tältä sivulta löytyy linkkejä erilaisiin tutkimuksiin, kyselyihin, selvityksiin, projektiraportteihin, seminaariesityksiin, lehtiartikkeleihin, vekkosivuihin, jne.


2015

1. Opiskelijapalautekyselyt
2. Tietoteknologian hyödyntäminen opiskelussa
2014
2012
2011
2010
2008
2005
2004
2001
  • Turun ammattikorkakoulun sosiaalialan koulutusohjelma tarjoaa aidosti työelämälähtöistä koulutusta. Lehtiartikkeli. Sosiaaliturva 16/2001. Sivu 1, Sivu 2, Sivu 3.
1990