Language

27.5.2011

Miten hyödynnän Adobe Connect verkkoneuvotteluhuonetta ?

Millaisissa asioissa verkkoneuvottelua ja työhuonetta voi käyttää 

mm.

 

1) Kansainvälisessä yhteistyössä

2) Kansallisissa kokouksissa

3) Koulutusohjelmakokouksissa, esim. Sakope

4) Opintokokonaisuus ja muissa tiimikokouksissa

5) Verkkoseminaareissa

6) Verkkokoulutuksissa, luennoissa, tuote- tai palvelujen esittelyssä, alustuksissa

7) Asiantuntijavierailijoiden luennoissa

8) Opiskelijaohjauksessa

9) Opiskelijaprojektien yhteistyössä

10) Opiskelijoiden tiimityössä

11) Opiskelijan oppimistehtävissä, vaikkapa parityönä.

Huomioi seuraavat asiat:
  1. Kokouksessa toimii aina vain yksi isäntä (host).
  2. "Suljetuissa"  kokouksissa - esim. ohjaustilanteet - varmista aina kokoukseen hyväksymäsi henkilöllisyys, esim. äänellä, kuvalla tai muulla tunnistamisella.
  3. Älä säilytä seminaarihuoneessa omia dokumentteja, keskusteluista, jne. Tyhjää työkalut (pods) ennen verkkoneuvottelun päättämistä.
  4. Muista salassapidettävien asioiden käsittely. Jos et ole varma että kokouksessa on läsnä vain asianomistajat tai että dokumentit pysyvät vain asianosaisten käytössä, älä tuo asioita tai dokumentteja kokoukseen.